калъп

калъп
същ. - форма, фасон
същ. - образец, тип, модел, терк, мостра, шаблон, пример
същ. - профил

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • еднакъв — прил. същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. еднороден, едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • еднороден — прил. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • лика-прилика — нар. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен нар. еднороден, едносъставен, хомогенен нар. равностоен,… …   Български синонимен речник

  • модел — същ. образец, копие, мостра, тип, пример, калъп, макет, кройка същ. десен, шарка, рисунка същ. форма, профил същ. фасон, направа същ. шаблон същ. прототип, символ …   Български синонимен речник

  • образец — същ. модел, тип, пример, терк, калъп, форма, мостра, прототип същ. скица, проект същ. вид, екземпляр, сорт същ. десен, шарка, рисунка същ. заготовка, макет, шаблон същ. профил …   Български синонимен речник

  • профил — същ. очертание, контура, силует същ. сечение, разрез същ. калъп, форма, образец, модел същ. контур, скица същ. конфигурация същ. изрязана фигура …   Български синонимен речник

  • терк — същ. образец, модел, калъп, пример същ. екземпляр, субект, тип …   Български синонимен речник

  • форма — същ. вид, изглед, облик, образ, външност, външен вид, очертание, фигура същ. образец, калъп, стил, организация, структура, устройство същ. система, начин същ. модел, профил същ. конфигурация същ. кофраж …   Български синонимен речник

  • шаблон — същ. мярка, калъп, форма, образец, модел, терк същ. схема, еднообразие, еднаквост, сухост, сухота същ. заготовка, макет, пример, мостра същ. еталон, диаграма …   Български синонимен речник

  • шаблонен — прил. еднообразен, еднакъв, по калъп, схематичен, схематизиран, опростен прил. монотонен, банален, прост, безличен, изтрит, изтъркан, стар прил. неубедителен прил. обикновен, досаден, рутинен прил. редовен, установен, обичаен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”